Medlemsvillkor

För närmare information om hur Stage Academy hanterar och behandlar dina personuppgifter, se Stage Academys Integritetspolicy nedan.

För att Stage Academy ska kunna förbättra sina erbjudanden och tjänster för dig och våra medlemmar i stort, kan Stage Academy komma att analysera data kopplad till individer samt affärsanalyser utifrån data som inte kopplas till en specifik individ.

Integritetspolicy

Stage Academy är personuppgiftsansvarig och ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), vilken benämns som "PuL" nedan. PuL innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoners integritet vid behandling av personuppgifter.

Om du gör en intresseanmälan, så ombeds du att tillhandhålla ditt namn och e-postadress. Vi kommer behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig avseende intresseanmälan för Stage Academy’s tjänster, utbildningar och erbjudanden. Din information kommer att lagras på ett säkert sätt och vi kommer inte att använda informationen för något annat ändamål eller dela ut den till någon tredje part utan ditt godkännande. Genom att registrera dig för intresseanmälan samtycker du till vår behandling av ditt namn, e-postadress och övriga relevanta uppgifter som behövs för tjänsten.

Du har rätt att begära att få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om personuppgifter skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

 

Kontaktuppgifter till Stage Academy: 

Annamia Fast  VD

annamia@stageacademy.se  

073-31 25 757

© 2019. Stage Academy 

  • Instagram - Vit Circle
  • White Spotify Icon
  • White Facebook Icon